Ποια είναι η προσδοκία σας σε αυτήν την απάντηση στο θέμα; – Απαντήσεις σε όλους

Αρχική Απάντηση: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το θέμα; Περιμένω από τον δάσκαλό μου να μου δώσει την ευκαιρία να μάθω και να κατανοήσω τις έννοιες σε αυτό το μάθημα με τρόπο που να μπορώ να κατανοήσω και να δώσω επαρκή ανατροφοδότηση για τις ικανότητές μου, ώστε να μπορέσω να εφαρμόσω αυτή τη γνώση και να πετύχω τον στόχο μου.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας στην τάξη;

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Δείξτε σεβασμό για τον δάσκαλο, τον εαυτό σας και τους άλλους ανά πάσα στιγμή. Σεβαστείτε την ιδιοκτησία των άλλων. Αποφύγετε να αγγίζετε ή να γράφετε σε οτιδήποτε δεν σας ανήκει (συμπεριλαμβανομένων των θρανίων, των σχολικών βιβλίων, των αντικειμένων του δασκάλου, των τοίχων, του πίνακα κιμωλίας, κ.λπ.). Μην περιμένετε ότι οι άλλοι θα καθαρίσουν τα χάλια σας.

Ποιες είναι οι προσδοκίες των μαθητών;

Ποιες είναι οι προσδοκίες συμπεριφοράς των μαθητών; Οι προσδοκίες συμπεριφοράς είναι διαδικασίες και κανόνες που διδάσκονται στους μαθητές για να ενθαρρύνουν θετικές συμπεριφορές και να αποτρέψουν προβληματικές συμπεριφορές. Αποτελούν σημαντικά δομικά στοιχεία για μια θετική σχολική κουλτούρα.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σε αυτό το θέμα NSTP;

Απάντηση. Απάντηση: Για το περιβάλλον, οι φοιτητές του NSTP θα αξιολογήσουν φυσικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα εντός της κοινότητας και μπορούν να εφαρμόσουν τρόπους για να λύσουν κάπως την κρίση. Οι μαθητές μπορούν επίσης να διεξάγουν διαλέξεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση του μυαλού των μαθητών.

Πώς βοηθά το NSTP τους μαθητές;

Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι τα μαθήματα NSTP είναι αποτελεσματικά και επηρέασαν την αυτοβελτίωση, την απόδοση, τη συμμετοχή της κοινότητας και την επίδειξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών σε κάποιο βαθμό.

Πώς βοηθά το NSTP την κοινότητά μας;

Το NSTP παρακινεί τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην κοινοτική ανάπτυξη. Το πάθος των φοιτητών, των σχολών και του μη διδακτικού προσωπικού να βοηθούν άλλους παραμένει ζωντανό καθώς επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να βοηθήσουν την κοινότητα μέσω της κοινοτικής υπηρεσίας.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι των 3 συνιστωσών του NSTP;

Το NSTP είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τη σωματική, ηθική, πνευματική, πνευματική και κοινωνική ευημερία των νέων και να προάγει την αμυντική ετοιμότητα και την ηθική της υπηρεσίας ενώ εκπαιδεύεται σε οποιοδήποτε από τα τρία συστατικά του προγράμματος.

Ποια είναι τα τρία στοιχεία του NSTP εξηγούν;

Το NSTP αποτελείται από τρία διαφορετικά στοιχεία, και συγκεκριμένα: Σώμα Εκπαίδευσης Εφέδρων Αξιωματικών (ROTC), Υπηρεσία Εκπαίδευσης Πολιτικής Ευημερίας (CWTS) και Υπηρεσία Εκπαίδευσης Γραμματείας (LTS).

Ποια είναι τα 3 συστατικά του NSTP;

Τρεις συνιστώσες του προγράμματος: Reserve Office Training Corps (ROTC) Literacy Training Service (LTS) Civic Welfare Training Service (CWTS)

Ποιοι είναι οι 2 Οργανισμοί αποφοίτων NSTP;

Οι απόφοιτοι της συνιστώσας του προγράμματος ROTC οργανώνονται στην Ένοπλες Δύναμης του Πολίτη, ενώ οι απόφοιτοι των συνιστωσών των προγραμμάτων LTS και CWTS οργανώνονται στο Εθνικό Σώμα Εφεδρικών Υπηρεσιών (NSRC) που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης και …

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος για τον οποίο οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να κάνουν NSTP;

Απάντηση. Απάντηση: Επεξήγηση: ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να αναγνωρίσει τον ζωτικό ρόλο της νεολαίας στην οικοδόμηση του έθνους, να προωθήσει τη συνείδηση ​​των νέων και να αναπτύξει τη σωματική, ηθική, πνευματική, πνευματική και κοινωνική τους ευημερία.

Ποια είναι τα 3 στοιχεία του NSTP που εξηγούν το καθένα;

Ποιος θα λάβει το NSTP πώς θα ληφθεί;

Απάντηση. Εξήγηση: Όλοι οι εισερχόμενοι πρωτοετείς φοιτητές, άνδρες και γυναίκες, που είναι εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε απολυτήριο και σε τουλάχιστον διετή τεχνικά-επαγγελματικά ή συνεργαζόμενα μαθήματα, απαιτείται να ολοκληρώσουν ένα στοιχείο NSTP της επιλογής τους ως προϋπόθεση αποφοίτησης.

Ποια είναι τα οφέλη του NSTP-CWTS;

Το NSTP-CWTS βοήθησε στην ενίσχυση της ικανότητας επικοινωνίας, της ικανότητας ακρόασης και της διαπροσωπικής σχέσης των γυναικών υλοποιητών. Τους έκανε επίσης να συνειδητοποιήσουν πολύ καλά τη σημασία της αγωγής υγείας και να εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους καλές αξίες.

Πώς μεταφέρετε υψηλές προσδοκίες στους μαθητές;

ΠΩΣ

 1. Κοινοποιήστε ξεκάθαρες προσδοκίες. Να είστε συγκεκριμένοι σε ό,τι περιμένετε από τους μαθητές να γνωρίζουν και να μπορούν να κάνουν.
 2. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει πραγματικός σεβασμός για τους μαθητές και πίστη στις ικανότητές τους. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να ανταποκριθούν στις προσδοκίες για μια συγκεκριμένη εργασία. Προσφέρετε επαίνους όταν τα πρότυπα είμαι εγώ.

Γιατί είναι σημαντικές οι υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές;

Οι υψηλές προσδοκίες δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία όσο και στην ευημερία τους. Σε μια μελέτη από τους Schiff & Tatar (2003) τα περισσότερα παιδιά ανέφεραν ότι οι σημαντικοί δάσκαλοι – αυτοί που κάνουν θετική διαφορά – περιμένουν από αυτούς να πετύχουν.

Πώς θέτετε προσδοκίες για τους μαθητές;

Επτά βήματα για τον καθορισμό προσδοκιών

 1. Προσδιορίστε ποιες θα είναι οι προσδοκίες σας για την τάξη.
 2. Ενημερώστε τους μαθητές ποιοι είναι οι κανόνες και οι προσδοκίες την πρώτη μέρα του μαθήματος.
 3. Φροντίστε να διαμορφώσετε τις προσδοκίες σας για τους μαθητές.
 4. Αποκτήστε την αξιοπιστία σας δείχνοντας τον ενθουσιασμό σας για το θέμα σας.

Ποιες είναι οι υψηλές προσδοκίες στην τάξη;

Γιατί είναι σημαντικές οι υψηλές προσδοκίες Οι δάσκαλοι υψηλών προσδοκιών πιστεύουν ότι οι μαθητές θα σημειώσουν ταχύτερη, και όχι κανονική, πρόοδο και ότι οι μαθητές θα κινηθούν πάνω από το τρέχον επίπεδο επίδοσής τους (για παράδειγμα, από το μέσο όρο στο μέσο όρο).

Τι είναι οι υψηλές προσδοκίες;

Στην εκπαίδευση, ο όρος υψηλές προσδοκίες ή η φράση κοινές υψηλές προσδοκίες, αναφέρεται συνήθως σε οποιαδήποτε προσπάθεια να τεθούν τα ίδια υψηλά εκπαιδευτικά πρότυπα για όλους τους μαθητές σε μια τάξη, ένα σχολείο ή ένα εκπαιδευτικό σύστημα.

Γιατί είναι σημαντικές οι θετικές προσδοκίες;

Οι προσδοκίες έχουν μεγάλη επιρροή. Οι θετικές προσδοκίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο θετική ζωή. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αισιόδοξοι με θετικές προσδοκίες ζουν περισσότερο από τους απαισιόδοξους. Έχουν λιγότερες ασθένειες και όταν αρρωσταίνουν, αναρρώνουν πιο γρήγορα.

Πώς θέτετε υψηλές προσδοκίες;

Η διαφορά μεταξύ υψηλών προσδοκιών και υψηλής πίεσης

 1. Υιοθετήστε μια νοοτροπία ανάπτυξης.
 2. Κάντε τις προσδοκίες σαφείς, ρεαλιστικές και λογικές.
 3. Στοχεύστε στο προσωπικό καλύτερο και στο εκπληρωμένο δυναμικό.
 4. Αφήστε τους να κάνουν λάθη.
 5. Προσφέρετε υποστήριξη και ενθάρρυνση μέσω της διαδικασίας.