Τι σημαίνουν πληροφορίες χωρίς στοιχείο για αυτό το αποτέλεσμα;

Σημαίνει απλώς ότι τα αποτελέσματα δεν στάλθηκαν μέσω του mychart και δεν έχουν τρόπο να προβάλετε τα αποτελέσματα σε αυτήν τη μορφή. Ο γιατρός σας θα σας καλέσει με τα αποτελέσματα. 1.

Τι σημαίνει συστατικό με ιατρικούς όρους;

1. συστατικό στοιχείο ή μέρος. 2. ένα μέρος ενός συστήματος προσθετικής.

Τι είναι ένα παράδειγμα συστατικού;

Ένα παράδειγμα ενός στοιχείου είναι το CD player σε ένα στερεοφωνικό σύστημα. Ένα παράδειγμα συστατικού είναι ένα συστατικό σε μια συνταγή. Ένα στοιχείο ενός μεγαλύτερου συστήματος. Ένα εξάρτημα υλικού μπορεί να είναι μια συσκευή τόσο μικρή όσο ένα τρανζίστορ ή τόσο μεγάλη όσο μια μονάδα δίσκου, εφόσον είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος.

Τι εννοείς συστατικό;

: ένα από τα μέρη κάποιου πράγματος (όπως σύστημα ή μείγμα) : σημαντικό κομμάτι κάτι. συστατικό. επίθετο. Μαθητές Αγγλικής Γλώσσας Ορισμός συστατικού (Εισαγωγή 2 από 2) : βοηθά στη σύνθεση του συνόλου (όπως ένα σύστημα ή ένα μείγμα) : σχηματισμός ή συμμετοχή σε κάτι.

Πώς χρησιμοποιείτε το συστατικό σε μια πρόταση;

Συστατικό σε μια πρόταση 🔉

 1. Το μόνο συστατικό του σάντουιτς που δεν μου αρέσει είναι η ντομάτα, αλλά η γαλοπούλα, το μαρούλι και η μαγιονέζα είναι μια χαρά.
 2. Το νερό είναι το κύριο συστατικό του πλάσματος αφού αποτελεί το 92% του.

Τι είναι ένα φυσικό συστατικό;

Α: Τα πέντε συστατικά της φυσικής κατάστασης είναι η καρδιαγγειακή αντοχή, η μυϊκή δύναμη, η μυϊκή αντοχή, η ευλυγισία και η σύσταση του σώματος, σύμφωνα με το Fit Day.

Τι είναι ένα βασικό συστατικό;

1 συστατικό μέρος ή πτυχή κάτι πιο σύνθετου.

Τι είναι ένα στοιχείο στην κωδικοποίηση;

Στους κλάδους προγραμματισμού και μηχανικής, ένα στοιχείο είναι ένα αναγνωρίσιμο μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος ή κατασκευής. Συνήθως, ένα στοιχείο παρέχει μια συγκεκριμένη λειτουργία ή ομάδα σχετικών λειτουργιών. Στο σχεδιασμό προγραμματισμού, ένα σύστημα χωρίζεται σε στοιχεία που με τη σειρά τους αποτελούνται από ενότητες.

Ποια είναι η χρήση του εξαρτήματος;

Ο σκοπός ενός διαγράμματος συστατικών είναι να δείξει τη σχέση μεταξύ διαφορετικών στοιχείων σε ένα σύστημα. Για τους σκοπούς του UML 2.0, ο όρος "component" αναφέρεται σε μια ενότητα κλάσεων που αντιπροσωπεύουν ανεξάρτητα συστήματα ή υποσυστήματα με δυνατότητα διασύνδεσης με το υπόλοιπο σύστημα.

Ποια είναι τα πέντε στοιχεία του κώδικα;

Η σημερινή έννοια είναι η σύνταξη.

 • Μεταβλητές.
 • Δομές Ελέγχου.
 • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 • Σύνταξη.
 • Εργαλεία.

Τι είναι ένα επαγγελματικό εξάρτημα;

• Το επαγγελματικό εξάρτημα (PC) αντιπροσωπεύει την επίβλεψη και. ερμηνεία μιας διαδικασίας που παρέχεται από τον ιατρό ή άλλη υγειονομική περίθαλψη. επαγγελματίας. Αναγνωρίζεται με την προσάρτηση του τροποποιητή 26 στη διαδικασία. κώδικας.

Πώς χρεώνετε ένα επαγγελματικό εξάρτημα;

Η επαγγελματική συνιστώσα περιγράφεται ως υπηρεσία γιατρού, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει επίβλεψη τεχνικού, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και γραπτή αναφορά. Για να διεκδικήσετε μόνο το επαγγελματικό τμήμα μιας υπηρεσίας, το CPT® Παράρτημα A (Τροποποιητές) σάς καθοδηγεί να προσαρτήσετε τον τροποποιητή 26 στον κατάλληλο κωδικό CPT®.

Τι είναι οι κωδικοί ακτινολογίας;

Κορυφαίες 10 Ακτινολογικές Διαδικασίες ανά Σύνολο Χρεώσεων

 • 77067. Μαστογραφία προσυμπτωματικού ελέγχου, αμφοτερόπλευρη, με ανίχνευση με τη βοήθεια υπολογιστή.
 • 72148. MRI οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης χωρίς βαφή.
 • 73721. MRI άρθρωση κάτω άκρου χωρίς βαφή.
 • 70553. MRI εγκεφαλικού στελέχους w/o & w/dye.
 • 74177. Αξονική τομογραφία κοιλίας & λεκάνης με αντίθεση.
 • 73221.
 • 78815.
 • 72141.

Πώς κωδικοποιώ μια ακτινολογική αναφορά;

Για να πληρούνται οι οδηγίες ACR, όλες οι υπαγορευμένες αναφορές ακτινολογίας πρέπει να περιέχουν:

 1. Επικεφαλίδα (όνομα μελέτης)
 2. Αριθμός προβολών ή ακολουθιών (όνομα προβολών – τι έγινε)
 3. Κλινική ένδειξη (αιτία εξέτασης)
 4. Σώμα αναφοράς (ευρήματα)
 5. Αποτύπωση ή συμπέρασμα (σύνοψη ευρημάτων)
 6. Υπογραφή ιατρού.
 7. Διαγνωστικές μελέτες (απλές ταινίες)

Τι είναι η κωδικοποίηση IVR;

Η κωδικοποίηση της επεμβατικής ακτινολογίας, συμπεριλαμβανομένης της νευρο-επεμβατικής κωδικοποίησης και της κωδικοποίησης της ενδαγγειακής χειρουργικής, μπορεί να είναι η πιο απαιτητική κλινική υποειδίκευση για κωδικοποίηση. Οι κωδικοποιητές διαγνωστικής ακτινολογίας σπάνια είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις επεμβατικές διαδικασίες ή τους κανόνες και τις τροποποιήσεις κωδικοποίησης που αφορούν την επεμβατική ακτινολογία.

Ποιες είναι οι 6 ενότητες της CPT;

Χωρίζονται σε έξι ενότητες: Αξιολόγηση και Διαχείριση, Αναισθησία, Χειρουργική, Ακτινολογία, Παθολογία και Εργαστήριο και Ιατρική. Κάθε ένα από αυτά τα τμήματα έχει τις δικές του υποδιαιρέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποιο είδος διαδικασίας ή σε ποιο μέρος του σώματος σχετίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία.

Τι είναι ο κωδικός διαδικασίας 73721;

Ο Κωδικός Τρέχουσας Διαδικαστικής Ορολογίας (CPT®) 73721, όπως διατηρείται από την Αμερικανική Ιατρική Ένωση, είναι ένας ιατρικός διαδικαστικός κώδικας στην περιοχή – Διαδικασίες Διαγνωστικής Ακτινολογίας (Διαγνωστική Απεικόνιση) των Κάτω Άκρων.

Πόσο κάνουν οι κωδικοποιητές ακτινολογίας;

Μισθός Κωδικοποιητής Ακτινολογίας

Ετήσιος μισθόςΜηνιαία αμοιβή
Κορυφαίοι κερδισμένοι$84,500$7,041
75ο εκατοστημόριο$73,000$6,083
Μέση τιμή$59,860$4,988
25ο εκατοστημόριο$41,500$3,458