Είναι το Υ εναντίον του Χ ή το Χ εναντίον του Υ;

Καθώς η τιμή της συνάρτησης y, όπου το y = f(x) αντιπροσωπεύει μια περίπτωση όπου η τιμή του y εξαρτάται από την τιμή του x, θα ήταν σωστό να πούμε ότι το y σχεδιάζεται έναντι του x και όχι το αντίστροφο.

Το Χ σχεδιάζεται εναντίον του Υ;

Στη γραφική ορολογία, η ανεξάρτητη μεταβλητή απεικονίζεται στον άξονα x και η εξαρτημένη μεταβλητή στον άξονα y.

Λέτε Y Vs X ή X vs Y;

Τεχνικά δεν έχει σημασία εφόσον οι εξισώσεις ή τα δεδομένα σας είναι συνεπή. Αν και η καθιερωμένη πρακτική είναι «y» ως συνάρτηση του «x» ή «y vs x», αν προτιμάτε. Δεν υπάρχει λόγος να μην έχετε το x και το y αντίστροφα, αν το θέλατε. Είναι απλώς σύμβαση.

Τι σημαίνει X vs Y;

Γράφημα απόστασης έναντι χρόνου

Τι είναι μια ετικέτα άξονα;

Οι ετικέτες αξόνων είναι κείμενο που επισημαίνουν μεγάλες διαιρέσεις σε ένα γράφημα. Οι ετικέτες αξόνων κατηγορίας εμφανίζουν ονόματα κατηγοριών. Οι ετικέτες άξονα τιμών εμφανίζουν τιμές.

Τι σημαίνει VS σε ένα γράφημα;

Θα συμφωνήσω με τον κανόνα "[εξαρτώμενο] έναντι [ανεξάρτητο]." Η λέξη "versus" μπορεί να σημαίνει "σε σύγκριση με" και είναι πιο συχνά λογικό να συγκρίνουμε μια εξαρτημένη τιμή με τη σχετική ανεξάρτητη τιμή της, επειδή καλά, η ανεξάρτητη μεταβλητή δεν "ενδιαφέρεται" για την ύπαρξη της εξαρτημένης μεταβλητής

Τι σημαίνει η πλοκή Α εναντίον Β;

Όταν απαιτούνται γραφήματα σε εργαστηριακές ασκήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο, θα σας δοθούν οδηγίες να «σχηματίσετε το A εναντίον του B» (όπου τα Α και Β είναι μεταβλητές). Κατά σύμβαση, η Α (η εξαρτημένη μεταβλητή) πρέπει να σχεδιάζεται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα (τεταγμένη) και η Β (η ανεξάρτητη μεταβλητή) πρέπει να είναι κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (τετμημένη).

Πώς βρίσκετε την κλίση σε ένα γράφημα;

Χρησιμοποιώντας την Εξίσωση Κλίσης

  1. Διαλέξτε δύο σημεία στη γραμμή και προσδιορίστε τις συντεταγμένες τους.
  2. Προσδιορίστε τη διαφορά στις συντεταγμένες y αυτών των δύο σημείων (άνοδος).
  3. Προσδιορίστε τη διαφορά στις συντεταγμένες x για αυτά τα δύο σημεία (τρέξιμο).
  4. Διαιρέστε τη διαφορά στις συντεταγμένες y με τη διαφορά στις συντεταγμένες x (άνοδος/τρέξιμο ή κλίση).

Πώς βρίσκετε την κλίση και την τομή y ενός γραφήματος;

Η εξίσωση οποιασδήποτε ευθείας γραμμής, που ονομάζεται γραμμική εξίσωση, μπορεί να γραφτεί ως: y = mx + b, όπου m είναι η κλίση της ευθείας και b είναι η τομή y. Η τομή y αυτής της ευθείας είναι η τιμή του y στο σημείο όπου η ευθεία διασχίζει τον άξονα y.

Τι είναι η τομή Υ σε τυπική μορφή;

Η τομή y βρίσκεται στον άξονα y, όπου x = 0. Συνδέστε το x = 0 στην εξίσωση και λύστε το y.

Τι σημαίνει η ανακοπή Y στην παλινδρόμηση;

Ο σταθερός όρος στην ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης φαίνεται να είναι τόσο απλό πράγμα. Γνωστή και ως τομή y, είναι απλώς η τιμή στην οποία η προσαρμοσμένη γραμμή διασχίζει τον άξονα y. Παραδόξως, ενώ η τιμή είναι γενικά χωρίς νόημα, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί ο σταθερός όρος στα περισσότερα μοντέλα παλινδρόμησης!2013年7月11日

Έχει πάντα νόημα η υποκλοπή;

Σε αυτό το μοντέλο, η διακοπή δεν έχει πάντα νόημα. Δεδομένου ότι η τομή είναι ο μέσος όρος του Y όταν όλοι οι προγνωστικοί παράγοντες ισούνται με μηδέν, ο μέσος όρος είναι χρήσιμος μόνο εάν κάθε X στο μοντέλο έχει στην πραγματικότητα κάποιες τιμές μηδέν. Έτσι, ενώ η τομή θα είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων τιμών, δεν έχει πραγματικό νόημα.