Γιατί η λυχνία ευρυζωνικής μου ATT Uverse αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα;

Ελέγξτε εάν τα καλώδια είναι αποσυνδεδεμένα, εάν είναι, συνδέστε τα ξανά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο κουμπί για 20 δευτερόλεπτα. Αυτό θα διαγράψει τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

Τι σημαίνει όταν η φωτεινή ένδειξη ευρυζωνικής σύνδεσης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα;

Εάν η φωτεινή ένδειξη Broadband ή DSL αναβοσβήνει, η πύλη δεν λαμβάνει σύνδεση. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της πύλης. Με το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεδεμένο, αποσυνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου από το πίσω μέρος της πύλης και συνδέστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στη θύρα τηλεφωνικής γραμμής.

Πώς διορθώνω στο κόκκινο φως;

Πώς να διορθώσετε το κόκκινο φως ευρυζωνικότητας AT;

 1. Ελέγξτε για διακοπές λειτουργίας.
 2. Ελέγξτε τις συνδέσεις, ειδικά το πράσινο καλώδιο Broadband DSL.
 3. Επανεκκινήστε την πύλη χειροκίνητα.
 4. Επαναφέρετε το μόντεμ στις εργοστασιακές προεπιλογές.
 5. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή myAT ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Γιατί η ίνα Jio μου δείχνει κόκκινο φως;

Το κόκκινο φως led που αναβοσβήνει οφείλεται στο χαμηλό οπτικό σήμα δικτύου / κοπή καλωδίου ίνας.

Πρέπει να απενεργοποιήσω το ρούτερ τη νύχτα;

Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε το Wi-Fi είναι να το απενεργοποιήσετε τη νύχτα. Απενεργοποιώντας το Wi-Fi τη νύχτα, θα μειώσετε την ποσότητα ακτινοβολίας EMF που γεμίζει το σπίτι σας σε καθημερινή βάση. Εκτός από την απενεργοποίηση του Wi-Fi του σπιτιού σας, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή στο σπίτι σας.

Γιατί το τηλέφωνό μου λέει ότι δεν έχω σύνδεση στο Διαδίκτυο;

Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις και πατήστε "Ασύρματα δίκτυα" ή "Συνδέσεις". Από εκεί, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. Περιμένετε μισό λεπτό και μετά ενεργοποιήστε ξανά το κινητό σας τηλέφωνο. Μεταβείτε στην ίδια ενότητα ρυθμίσεων και απενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης. Μετά από αυτό, ελέγξτε εάν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σας λειτουργούν ξανά.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τον στίχο AT U;

 1. Εντοπίστε το κουμπί επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αναζητήστε το κουμπί επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή σας AT U-Verse.
 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς. Για να ξεκινήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
 3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η επαναφορά. Αφήστε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η επαναφορά.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τον δρομολογητή AT uverse;

Πώς να επαναφέρετε την πύλη Wi-Fi σας

 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά στην πύλη για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Εάν αφήσετε να φύγει πριν από 10 δευτερόλεπτα, η πύλη θα επανεκκινήσει, αλλά δεν θα γίνει επαναφορά.
 2. Περιμένετε μέχρι να επανεκκινηθεί η πύλη και να ανάψουν όλες οι λυχνίες κατάστασης.
 3. Δείτε εάν οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης Ευρυζωνικότητας ή Υπηρεσίας είναι σταθερά πράσινες.