Τι είναι το .21875 ως κλάσμα;

Δεκαδική Αξία1/321/16
.156255/32
.18756/323/16
.218757/32
.258/324/16
ΚΛΑΣΜΑΤΑΙΝΤΣΕΣΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
5/64.0781251.984
3/32.093752.381
7/64.1093752.778
1/8.1253.175

Τα έξι είδη κλασμάτων είναι, σωστά κλάσματα, ακατάλληλα κλάσματα, μικτά κλάσματα, όπως τα κλάσματα, σε αντίθεση με τα κλάσματα και τα ισοδύναμα κλάσματα.

Τι είναι το κλάσμα εξηγήστε με παράδειγμα;

Ένα κλάσμα απλώς μας λέει πόσα μέρη ενός συνόλου έχουμε. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα κλάσμα από την κάθετο που γράφεται μεταξύ των δύο αριθμών. Έχουμε έναν πάνω αριθμό, τον αριθμητή και έναν κάτω αριθμό, τον παρονομαστή. Για παράδειγμα, το 1/2 είναι κλάσμα. Άρα το 1/2 της πίτας είναι μισή πίτα!

Τι είναι το κλάσμα με το παράδειγμα;

Η ομάδα δύο ή περισσότερων κλασμάτων που έχουν ακριβώς τον ίδιο παρονομαστή λέγονται όμοια κλάσματα. Για παράδειγμα, τα 1/7, 2/7, 5/7, 6/7 είναι όλα σαν κλάσματα, των οποίων οι παρονομαστές είναι ίσοι με 7.

Γιατί ονομάζεται κλάσμα μονάδας;

Ένα κλάσμα μονάδας είναι ένας ρητός αριθμός που γράφεται ως κλάσμα όπου ο αριθμητής είναι ένας και ο παρονομαστής είναι θετικός ακέραιος. Ένα κλάσμα μονάδας είναι επομένως το αντίστροφο ενός θετικού ακέραιου, 1/n. Παραδείγματα είναι 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, κ.λπ.

Τι κλάσμα της ώρας είναι 25 λεπτά;

Περισσότερες πληροφορίες

ΛεπτάΚλάσμα ώρας
220.367
230.383
240.400
250.417

Τι κλάσμα της ημέρας είναι 9 ώρες;

3/8

Τι κλάσμα της εβδομάδας είναι 3 ημέρες;

3/7

Τι κλάσμα της εβδομάδας είναι η ημέρα;

Αν λοιπόν πρέπει να βρούμε 1 ημέρα ως κλάσμα 1 εβδομάδας, τότε καθώς 1 ημέρα ισοδυναμεί με 24 ώρες και 1 εβδομάδα ισοδυναμεί με 168 ώρες. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι για να εκφράσουμε 1 ημέρα ως κλάσμα 1 εβδομάδας = κλάσμα 24 ωρών και 168 ωρών. Άρα 1 ημέρα ισούται με 17η εβδομάδα.

Τι κλάσμα είναι 7 ώρες την εβδομάδα;

Τελική Απάντηση: 7 ώρες = 724 κλάσμα της ημέρας.

Τι κλάσμα του έτους είναι 9 μήνες;

Πίνακας μετατροπής μηνών σε έτη

1 μήνα0,08333 έτος
7 μήνες0,5833 έτος
8 μήνες0,6667 έτος
9 μήνες0,75 έτος
10 μήνες0,8333 έτος