Μπορεί αλλιώς να λειτουργήσει χωρίς εάν;

Μια πρόταση if εξετάζει οποιοδήποτε πράγμα στην παρένθεση και αν είναι αληθές, εκτελεί μπλοκ κώδικα που ακολουθεί. Εάν θέλετε να εκτελείται ο κώδικας μόνο όταν η δήλωση επιστρέφει true (και να μην κάνετε τίποτα άλλο εάν είναι false), τότε δεν χρειάζεται μια άλλη πρόταση.

Τι σημαίνει αλλιώς χωρίς προηγούμενο αν;

Αυτό το σφάλμα: «άλλο» χωρίς προηγούμενο «αν» εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη δήλωση else μετά τον τερματισμό της εντολής if, δηλαδή εάν η δήλωση τερματίζεται με ερωτηματικό. αν…αλλιώς οι δηλώσεις έχουν το δικό τους μπλοκ και έτσι αυτές οι δηλώσεις δεν τερματίζονται.

Τι σημαίνει το ")" αναμενόμενο στην Java;

Αναμενόμενο Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν ο κώδικας γράφεται εκτός μιας μεθόδου. Συνήθως προκαλείται από λάθος σε σγουρά σιδεράκια. Εξετάστε το ακόλουθο παράδειγμα: public class Test { System.out.println("Hello!" ); public static void main(String[] args) { System.out.println("World!"

Τι είναι το σφάλμα .class στην Java;

Το Σφάλμα είναι μια υποκατηγορία του Throwable που υποδεικνύει σοβαρά προβλήματα που μια λογική εφαρμογή δεν πρέπει να προσπαθήσει να πιάσει. Τα περισσότερα τέτοια σφάλματα είναι μη φυσιολογικές συνθήκες. Το σφάλμα ThreadDeath, αν και μια «κανονική» συνθήκη, είναι επίσης μια υποκατηγορία του Σφάλματος, επειδή οι περισσότερες εφαρμογές δεν θα πρέπει να προσπαθήσουν να το πιάσουν.

Πώς μπορώ να διορθώσω το σφάλμα αλλού χωρίς εάν;

Παράδειγμα 1: Λείπει η δήλωση If Τότε συναντάμε μια λέξη-κλειδί Else, αλλά δεν υπήρχε δήλωση If πριν από αυτήν. Αυτό όντως θα προκαλέσει ένα σφάλμα μεταγλωττιστή: Else Without If. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει απλώς να προσθέσουμε μια δήλωση If. Μια πρόταση If αποτελείται από If [συνθήκη] Τότε .

Μπορούμε να γράψουμε δήλωση if χωρίς άλλη;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δήλωση if χωρίς άλλη.

Μπορεί να υπάρχει άλλη δήλωση χωρίς και εάν προηγείται;

Ναι είναι δυνατόν. Δεν μπορείτε να γράψετε άλλο χωρίς προϋπόθεση if. Η συνθήκη if ελέγχει εάν η δήλωσή σας είναι αληθής ή ψευδής. Εάν η δήλωση είναι αληθής, η συνθήκη «αν» θα εκτελεστεί διαφορετικά το πρόγραμμα θα σταματήσει να εκτελείται (αν δεν είχατε δώσει τη συνθήκη else).

Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλα χωρίς if in python;

Στις περισσότερες από τις γλώσσες προγραμματισμού (C/C++, Java, κ.λπ.), η χρήση της εντολής else έχει περιοριστεί με τις προτάσεις υπό όρους if. Αλλά η Python μας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη συνθήκη else με βρόχους for. Το μπλοκ else αμέσως μετά το for/while εκτελείται μόνο όταν ο βρόχος ΔΕΝ τερματίζεται με μια εντολή break.

Τι είναι η παράνομη εκκίνηση του τύπου στην Java;

Η παράνομη έναρξη της έκφρασης σφάλμα java είναι ένα δυναμικό σφάλμα που σημαίνει ότι θα το συναντούσατε κατά τη στιγμή της μεταγλώττισης με δήλωση "javac" (μεταγλωττιστής Java). Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν ο μεταγλωττιστής εντοπίσει οποιαδήποτε δήλωση που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ή τη σύνταξη της γλώσσας Java.

Είναι άλλο αν χρειάζεται;

Όχι, δεν απαιτείται να γράψετε το άλλο μέρος για τη δήλωση if. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από τους προγραμματιστές προτιμούν και συνιστούν να αποφύγετε το άλλο μπλοκ. Αυτό είναι καθαρά θέμα στυλ και σαφήνειας. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς εάν δηλώσεις, ιδιαίτερα απλές, για τις οποίες μια άλλη θα ήταν αρκετά περιττή.

Μπορείτε να έχετε αν χωρίς άλλο Python;

Μέθοδος 1: Δήλωση One-Liner If Η πρώτη είναι επίσης η πιο απλή μέθοδος: εάν θέλετε μια δήλωση one-liner χωρίς εντολή else, απλώς γράψτε τη δήλωση if σε μία μόνο γραμμή! Υπάρχουν πολλά κόλπα (όπως η χρήση του ερωτηματικού) που σας βοηθούν να δημιουργήσετε εντολές με μία γραμμή.

Είναι άλλο απαραίτητο μετά το if;

Πώς γράφετε κωδικούς χωρίς το αν αλλιώς;

δηλ. θα μπορούσες εξίσου εύκολα να γράψεις bool isSmall = i < 10; – είναι αυτό που αποφεύγει τη δήλωση if, όχι την ξεχωριστή συνάρτηση. Κωδικός της φόρμας if (test) { x = true; } else { x = false; } ή if (test) { return true; } else { return false; } είναι πάντα ανόητο. απλώς χρησιμοποιήστε x = δοκιμή ή δοκιμή επιστροφής.

Γιατί η Java λέει άλλα χωρίς αν;

"else" χωρίς "if" Αυτό το σφάλμα σημαίνει ότι η Java δεν μπορεί να βρει μια δήλωση if που σχετίζεται με τη δήλωση else σας. Οι άλλες δηλώσεις δεν λειτουργούν εκτός εάν συσχετίζονται με μια δήλωση if. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια δήλωση if και ότι η δήλωση else δεν είναι ένθετη στη δήλωση if σας.

Τι είναι το αναμενόμενο σφάλμα στην Java;

αναμένεται» Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν λείπει κάτι από τον κώδικα. Συχνά αυτό δημιουργείται από ένα ερωτηματικό που λείπει ή από παρένθεση κλεισίματος. Συχνά αυτό το μήνυμα σφάλματος δεν προσδιορίζει την ακριβή τοποθεσία του προβλήματος.