Πρέπει να ανανεώσω τη μίσθωση μέσω WiFi;

Αυτό είναι χρήσιμο ως μέτρο αντιμετώπισης προβλημάτων ή εάν λαμβάνετε μια προειδοποίηση για διένεξη διεύθυνσης IP στο δίκτυο. Η ανανέωση της μίσθωσης θα επιτρέψει στη δυνατότητα DHCP του δρομολογητή σας να σας συνδέσει ξανά στο δίκτυο, πιθανώς εκ νέου εκχώρηση μιας διεύθυνσης IP στη συσκευή, η οποία θα πρέπει συνήθως να επιλύσει τη διένεξη διεύθυνσης IP.

Τι είναι η ανανέωση μίσθωσης στο iPhone;

Σημαίνει απλώς ότι η εκχωρημένη διεύθυνση IP της συσκευής σας από το DHCP έχει λήξει για το δίκτυο και ότι η συσκευή πρέπει να ανανεώσει τη μίσθωση IP της για να επανασυνδεθεί. Βασικά σημαίνει ότι θα ανακτήσετε μια νέα διεύθυνση IP και θα δρομολογήσετε δεδομένα από τον διακομιστή DHCP (ή τον ασύρματο δρομολογητή).

Τι σημαίνει η ανανέωση της μίσθωσης;

Η ανανέωση μιας μίσθωσης σημαίνει ότι, στο τέλος της περιόδου μίσθωσης, και τα δύο μέρη (εσείς και ο ενοικιαστής σας) αποφασίζουν να ανανεώσουν τη σύμβαση. Εάν επιλέξετε να ανανεώσετε, δημιουργείτε μια νέα μίσθωση με όρους παρόμοιους με την αρχική μίσθωση και και τα δύο μέρη πρέπει να υπογράψουν ξανά. Εν ολίγοις, ο τρέχων ενοικιαστής επιλέγει να μείνει περισσότερο.

Τι κάνει το Renew DHCP Lease;

Εάν έχετε αλλάξει το χρόνο μίσθωσης DHCP, μπορείτε να αναγκάσετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές να αποδεσμεύσουν την υπάρχουσα μίσθωση IP και να την ανανεώσουν. Αυτό θα επιτρέψει την άμεση εφαρμογή τυχόν αλλαγών στις πληροφορίες μίσθωσης DHCP.

Πότε πρέπει να ανανεώσω τη μίσθωση DHCP μου;

Μετά από 4 ημέρες η συσκευή δικτύου θα προσπαθήσει να ανανεώσει τη μίσθωση. Την 5η ημέρα μπορεί να επικοινωνήσει με τον διακομιστή DHCP και να ανανεώσει την τρέχουσα μίσθωση. Σε εκείνο το σημείο, ο κύκλος ζωής του DHCP Lease θα ξεκινήσει από την αρχή, επομένως οι χρονοδιακόπτες (T1 και T2) θα επαναρυθμιστούν και η μίσθωση ισχύει για άλλες 8 ημέρες.

Πώς μπορώ να ανανεώσω τη μίσθωση DHCP μου;

Μια συσκευή που έχει ρυθμιστεί σωστά θα ανανεώσει αυτόματα τη μίσθωση DHCP….Windows 10

  1. Πατήστε τα Windows και το πλήκτρο R ταυτόχρονα για να ανοίξετε το πλαίσιο Εκτέλεση.
  2. Πληκτρολογήστε CMD. Στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  3. Πληκτρολογήστε ipconfig/release στο παράθυρο της γραμμής εντολών. Πατήστε το πλήκτρο Enter.
  4. Πληκτρολογήστε ipconfig/renew. Πατήστε Enter.

Τι συμβαίνει μετά τη λήξη της μίσθωσης DHCP;

Εάν η περίοδος μίσθωσης λήξει και ο πελάτης DHCP δεν έχει ανανεώσει ακόμη τα δεδομένα διαμόρφωσης IP, τότε ο πελάτης DHCP χάνει τα δεδομένα διαμόρφωσης IP και ξεκινά ξανά τη διαδικασία δημιουργίας μίσθωσης DHCP. Το πρόγραμμα-πελάτης DHCP θα επιχειρεί επίσης να ανανεώνει τη μίσθωση της διεύθυνσης IP του κάθε φορά που γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Ποιο μήνυμα DHCP χρησιμοποιείται από τον διακομιστή για να υποδείξει ότι μια προσφορά δεν είναι πλέον έγκυρη;

Το μήνυμα DHCPREQUEST χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τόσο του συγκεκριμένου διακομιστή DHCP όσο και της μίσθωσης που αποδέχεται ο πελάτης. Το μήνυμα DHCPACK χρησιμοποιείται από έναν διακομιστή για την οριστικοποίηση μιας επιτυχημένης μίσθωσης με έναν πελάτη. Το μήνυμα DHCPNAK χρησιμοποιείται όταν μια προσφερόμενη μίσθωση δεν είναι πλέον έγκυρη.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη δυναμική επιθεώρηση ARP;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυναμική επιθεώρηση ARP σε βάση ανά VLAN χρησιμοποιώντας την εντολή ip arp inspection vlan vlan-range global configuration. Σε περιβάλλοντα χωρίς DHCP, η δυναμική επιθεώρηση ARP μπορεί να επικυρώσει πακέτα ARP έναντι λιστών ελέγχου πρόσβασης ARP (ACL) που έχουν διαμορφωθεί από τον χρήστη για κεντρικούς υπολογιστές με στατικά διαμορφωμένες διευθύνσεις IP.